Inschrijven

Voordat u uzelf of uw kind definitief inschrijft, biedt Balletschool Elena u de mogelijkheid vrijblijvend een proefles te volgen. Inschrijven kan via e-mail elenashavkuta@hotmail.com of het contactformulier.

Betalingsvoorwaarden

In de contributie is rekening gehouden met de reguliere schoolvakanties. Tijdens deze schoolvakanties is Balletschool Elena gesloten. Wij factureren per kwartaal vooruit

Groepen van 30 min. De kwartalen zijn:

  • September-oktober-november
  • December-januari-februari
  • Maart-april-mei
  • Juni-juli-augustus

Groepen van 45 min,1 uur en 1,30 uur factureren per half jaar:

  • September-Februari
  • maart-augustus

U ontvangt een factuur per e-mail. Bij een te late betaling zijn wij genoodzaakt administratiekosten van € 5,00 in rekening te brengen plus eventuele bijkomende incassokosten. Lesgelden worden niet gerestitueerd.

Indien van toepassing, geldt er een eigen bijdrage voor de theatershow van € 7. Deze wordt eenmalig opgenomen op de factuur van het 3e kwartaal (maart)

Opzeggen

Opzeggen kan alleen per email. Elke andere vorm van opzegging is dus niet akkoord en wordt niet in behandeling genomen. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van de betalingsperiode (betalingen gaan per kwartaal). Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Let op: Als er geen (tijdige) opzegging ontvangen is, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een kwartaal.

Ziekmelden

Bij ziekte is afmelding gewenst. Bij langdurige ziekte (meer dan 3 weken) kan eventueel een compensatie gegeven worden a.d.h.v. een kopie van de behandelend arts. Bevriezen van een lidmaatschap kan maximaal een half jaar. Dit is ter beoordeling aan de directie. Aanvragen hieromtrent dienen per e-mail te worden ingediend.

Kijklessen

We vragen u uit respect voor de docent en de groep niet constant te kijken tijdens de reguliere lessen. Dit ter voorkoming dat kinderen te veel worden afgeleid. De mogelijkheid om te zien wat uw kind heeft geleerd, kan tijdens de kijkles. Elke laatste les van het kwartaal, de laatste 10 minuten.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. Directie en docenten zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk lichamelijk letsel, beschadigde- of zoekgeraakte eigendommen.

Inhoudelijk

Omkleden dient te geschieden in de kleedkamer, dus niet in de gang. Hier gelieve ook geen tassen en/of schoenen achter te laten;
Buitenschoeisel is niet toegestaan op de dansvloer;
Docent(e) behoudt het recht de lestijd/lesvorm te wijzigen.