Inschrijven

Voordat u uzelf of uw kind definitief inschrijft, biedt Balletschool Elena u de mogelijkheid vrijblijvend een proefles te volgen. Inschrijven kan via e-mail elenashavkuta@hotmail.com of het inschrijfformulier op deze site

Betalingsvoorwaarden

In de contributie is rekening gehouden met de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties is Balletschool Elena gesloten. Wij factureren per half jaar of per jaar vooruit. U ontvangt de factuur per e-mail. Bij een te late betaling zijn wij genoodzaakt administratiekosten van € 5,00 in rekening te brengen plus eventuele bijkomende incassokosten. Lesgelden worden niet gerestitueerd. Indien van toepassing kan er een eigen kostuumbijdrage van toepassing zijn bij een theatershow.

Opzeggen

Opzeggen kan uitsluitend per email. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van de betalingsperiode. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Let op: Als er geen (tijdige) opzegging per mail ontvangen is, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een half jaar.

Ziekmelding

Bij ziekte is afmelding gewenst. Bij langdurige ziekte (meer dan 3 weken) kan eventueel een compensatie gegeven worden a.d.h.v. een kopie van de behandelend arts. Bevriezen van een lidmaatschap kan maximaal een half jaar. Dit is ter beoordeling aan de directie. Aanvragen hieromtrent dienen per e-mail te worden ingediend.

Kijklessen

We vragen u uit respect voor de docent en de groep niet constant te kijken tijdens de reguliere lessen. Dit ter voorkoming dat leerlingen te veel worden afgeleid. De mogelijkheid om te zien wat uw kind heeft geleerd kan tijdens de kijkles. Deze is elke laatste les van het kwartaal gedurende de laatste 10 minuten.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. Directie en docenten zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk lichamelijk letsel, beschadigde- of zoekgeraakte eigendommen.

Kleding tijdens de lessen

Alle leerlingen dienen tijdens de les zonder aansporing van de docente de altijd voorgeschreven leskleding te dragen. De kledingvoorschriften staan hier vermeld op onze website. De kleding wordt uitsluitend via de balletschool aangeschaft. Dit om de eenheid te bevorderen. Wij hebben gezorgd voor een zeer goede prijs kwaliteitsverhouding. Bestellen kan bij de docente of via onze website. Tijdens de lessen wordt het haar in een balletknot gedragen zoals hier beschreven.

Omkleden in de kleedkamer, dus niet in de gang. Hier ook geen tassen en/of schoenen achter laten; Buitenschoeisel is niet toegestaan op de dansvloer.

Overige

Docent(e) behoudt het recht in overleg de lestijd/lesvorm te wijzigen.